Effective delegation

Tasks Assignment Techniques - Delegation Skills

Effective delegation
Scheduled Days
Date:
30/04/2020
Hours:
09:00 - 17:00
Speaker
Κωνσταντίνος Μητρόπαππας
Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

VIDEO

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το workshop αυτό απευθύνεται σε managers οποιουδήποτε επιπέδου (υψηλού, μεσαίου, χαμηλού), υπευθύνων ομάδων, project managers. Με άλλα λόγια απευθύνεται σε ανθρώπους που διοικούν ομάδες (μικρές ή μεγάλες) και επιθυμούν να εμπλέκουν τους συνεργάτες τους αποτελεσματικά και υπεύθυνα. Το υψηλό και μεσαίο επίπεδο, συγκροτούν ξεχωριστό τμήμα.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το αποτελεσματικό delegation (επιλεκτική εκχώρηση εργασιών και υπευθυνοτήτων) είναι μία από τις πολυτιμότερες αρετές ενός manager. Συρρικνώνει το φόρτο εργασίας σας και παράλληλα αναπτύσσει τις δεξιότητες/υπευθυνότητα των συνεργατών σας. Με το delegation, ο manager εκπαιδεύει μέσω εμπειρίας τους συνεργάτες του να είναι υπεύθυνοι και πρόθυμοι στις προκλήσεις και ταυτόχρονα παρουσιάζει ευκαιρίες προοπτικής και εξέλιξης (σταδιοδρομίας) δίπλα του ή σε άλλες θέσεις του οργανισμού.

Το delegation συχνά δείχνει να είναι από τις πιο δυσεύρετες αρετές ενός manager, ωστόσο.. είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικής προσωπικής βελτίωσης. Στο διαδραστικό – βιωματικό αυτό workshop θα διερευνηθούν και προσδιοριστούν πολλές από τις πτυχές του delegation, συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητος του χρόνου (πότε) και του προσώπου (σε ποιον). Θα αναλυθεί επίσης βήμα προς βήμα η διαδικασία η οποία είναι κατάλληλη να ακολουθηθεί και θα μάθουμε τεχνικές για την αντιμετώπιση δυσκολιών και προκλήσεων.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Γιατί delegation:
Οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν τα πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα του delegation και επίσης αξιολογούν τον εαυτό τους
για το επίπεδο που σήμερα αξιοποιούν την τεχνική αυτή.

Τί είναι delegation:
Παρουσίαση των 4ων βασικών βημάτων και των διαφορετικών
επιπέδων του delegation. Επίσης, εκμάθηση τεχνικών επιτυχίας στον
τομέα της διοίκησης και τι είναι το πλευρικό (ανεπίσημο) delegation.

Η εικόνα σήμερα:
Οι συμμετέχοντες πρόκειται να ολοκληρώσουν μια υπόθεση εργασίας
(case study) για να προσδιορίσουν την σημερινή θέση τους. Κατά τη
διάρκεια του σταδίου αυτού στο workshop, θα συζητηθούν οι θέσεις
αυτές

Επιλέγοντας το σωστό πρόσωπο:
Η ενότητα αυτή θα δώσει στους συμμετέχοντες τα 4 εργαλεία ώστε να
επιλέγουν σωστά το πρόσωπο κάθε φορά για κάθε θέμα

Εκχωρώντας εργασία και υπευθυνότητα:
Ακολούθως οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν τη διαδικασία των 8
βημάτων που μπορούν να ακολουθούν για να διασφαλίζουν όλες τις
προϋποθέσεις όταν κάνουν delegation

Hands on:
Στην ενότητα αυτή οι συμμετέχοντες πρόκειται να αναλάβουν μια
υπόθεση περιλαμβανομένων παιχνιδιών με ρόλους προκειμένου να
επιβεβαιωθεί η κατάκτηση του περιεχομένου της εκπαίδευσης

Καθοδήγηση:
Οι συμμετέχοντες πρόκειται να ασχοληθούν με τους τρόπους να
δίνουν σωστή καθοδήγηση και μέσω πρακτικής ομαδικής άσκησης,
θα λάβουν και δώσουν σχετική καθοδήγηση.

Παρακολουθώντας το delegation:
Τριβή με 5 τρόπους να παρακολουθείς την εκχώρηση εργασίας και
αρμοδιότητας που έκανες

Πρακτική στο delegation:
Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν στις ομάδες τους πραγματοποιώντας ένα σενάριο εργασίας που θα τους δώσει στην πράξη
τριβή με τις αρετές που καλούνται να αναπτύξουν σήμερα

Ανάδραση (feedback):
Tips για να δίνουν ανάδραση και πρακτική στην αξιοποίησή τους

Σύνοψη:
Συνοψίζοντας, οι συμμετέχοντες θα αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του σωστού manager στον τομέα του delegation

ΟΦΕΛΗ

Έχοντας ολοκληρώσει το workshop, θα είστε σε θέση να:

– Καθορίσετε σαφώς πώς το delegation προσφέρει ουσιαστικά και
ταιριάζει στην δική σας εργασία και πώς μπορεί να σας κάνει πιο
επιτυχημένους,
– Προσδιορίσετε διαφορετικούς/αποτελεσματικούς τρόπους εκχώρησης καθηκόντων και υπευθυνοτήτων,
– Χρησιμοποιήσετε μια διαδικασία οκτώ σταδίων για αποτελεσματικό
delegation,
– Δώσετε ευστοχότερες και αποτελεσματικότερες κατευθύνσεις,
– Αναγνωρίσετε τις παγίδες της απλής ανάθεσης εργασιών και πώς να
τις αποφύγετε,
– Έχετε συνεχή εικόνα για την αποτελεσματικότητα του delegation,
– Πραγματοποιήσετε αποτελεσματική ανάδραση στο τέλος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ιδρυτής και Διευθύνων της diaplouss.s.d.a. Ltd (1997) καθώς και του diaplous Training Experience
Concept (2011). Γεννηθείς το 1969 στην Αθήνα, έγγαμος με 2 παιδιά, έχει κάνει οικονομικές
σπουδές και μεταπτυχιακά στην οργάνωση & διοίκηση επιχειρήσεων, διαχείριση ποιότητος (ISO),
εκπαίδευση εκπαιδευτών (Master Trainer), Lean six sigma. Επίσης έχει σπουδές φωτογραφίας και
πρωταθλητικό παρελθόν στην κολύμβηση.

Από το 2003 partner του TÜV SÜD στην Ελλάδα και το 2007 international partner του TÜV Hessen.
Το diaplous Training Experience Concept διακρίθηκε και βραβεύθηκε ως ιδέα – πρόταση
επιχειρηματικής εκπαίδευσης, από τον Όμιλο LIBRA στο βραβείο επιχειρηματικότητας και
καινοτομίας.

Ασχολείται με την εκπαίδευση από το 1999, έχοντας λάβει την πιστοποίηση του Master Trainer από το
Honda Training Centre στο Λονδίνο, και εκπαίδευση στη Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία και Σουηδία.
Ενεργός εκπαιδευτής και moderator, παρέχει επίσης υπηρεσίες Coaching και Mentoring.
https://www.linkedin.com/in/constantinosmitropapas/)

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

– Διαρκής διαδραστική “εμπλοκή” των συμμετεχόντων, ατομικά, ομαδικά (μικρές ομάδες) και συνολικά (τμήμα)
– Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους
– Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε παιχνίδια ρόλων σχετικά με το αντικείμενο της διδασκαλίας
– Ο εισηγητής/moderator δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης ιδεών και ανταλλαγής εμπειριών – γνώσεων
– Οι συμμετέχοντες παρακινούνται να δημιουργήσουν ένα πλάνο ενεργειών στη σύνοψη/κλείσιμο του workshop ως “to do list” (ενέργειες που ξεκινώ από αύριο).
– Οι συμμετέχοντες πρόκειται να αξιολογηθούν, βάσει ενός πλαισίου (ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών), για την κατανόηση του περιεχομένου της εκπαιδευτικής ημέρας

REGISTER NOW