ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ!

Για τον υπόλοιπο κόσμο… «ΙΣΟ» και όχι ISO, τιμώντας την Ελληνική προέλευση της έννοιας που βρίσκεται πίσω από την λέξη: ποιότητα!

Γιατί… προδιαγραφές, πρότυπα, ποιοτικός έλεγχος, ακόμη και διακρίβωση, είναι στοιχεία που επεξεργάστηκε για πρώτη φορά ανθρώπου νους, στην Αρχαία Αθήνα!

Η μαρμάρινη επιγραφή που βρέθηκε στην Ελευσίνα, δίνει επαρκή στοιχεία για μια παραγγελία που δόθηκε σε τόρνο μετάλλων το 400 π.Χ., για την κατασκευή μπρούτζινων πόλων και εμπολίων, που προορίζονταν να τοποθετηθούν μεταξύ των σπονδύλων των κιόνων της Φιλώνιας Στοάς στο Τελεστήριο της Ελευσίνος!

Οι προδιαγραφές προς τον κατασκευαστή, ήταν πολύ συγκεκριμένες! Έπρεπε να κατασκευάσει τους πόλους και τα εμπόλια, βάσει προδιαγεγραμμένων -και τεκμηριωμένων στη μαρμάρινη επιγραφή- απαιτήσεων, προκειμένου αυτά να ανταπεξέλθουν στις ιδιότητες που αξίωνε να έχει κάθε μεμονωμένη σύνδεση!

Εξίσου σημαντικό για τη διαδικασία της κατασκευής, ήταν, εκείνη να περιλαμβάνει όλους τους ποιοτικούς ελέγχους, τις μετρήσεις και τις επαληθεύσεις, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ήταν: «ΙΣΟ με τα πρωτότυπα», που είχαν παραδοθεί στον κατασκευαστή.

Κάθε φορά λοιπόν, που καλούμαστε να επαναλάβουμε ένα κατασκεύασμα, να το καταστήσουμε δηλαδή ΙΣΟ με κάποιο πρότυπο, οι μετρήσεις που θα διενεργηθούν, θα πρέπει να είναι αξιόπιστες. Επεκτείνοντας τη σκέψη, κάθε φορά που πρέπει να εφαρμόσουμε μία συγκεκριμένη δύναμη, ένα συγκεκριμένο βάρος, μία συγκεκριμένη πίεση, μία συγκεκριμένη κλίση (γωνία) κλπ, για να δημιουργήσουμε ένα ΙΣΟ (με κάποιο πρωτότυπο) αποτέλεσμα, χρειαζόμαστε αξιόπιστα εργαλεία και συσκευές!

Η πιστότητα των εργαλείων και συσκευών μέτρησης και ελέγχου, αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα, ώστε το αποτέλεσμα να είναι ΙΣΟ.

Η διακρίβωση, είναι ακριβώς εκείνη η διαδικασία με την οποία επιβεβαιώνεται η πιστότητα στη μέτρηση (ή την εφαρμογή κάποιων μονάδων). Τα μετρητικά εργαλεία και οι συσκευές, εξετάζονται βάσει πολύ συγκεκριμένων και αυστηρών διαδικασιών (περιγεγραμμένων σε πρότυπα) και σε τακτά – συγκεκριμένα διαστήματα, ώστε να είμαστε σίγουροι, ότι μετρούν πάντα σωστά.

Η διακρίβωση, είναι μια διαδικασία που ασυναίσθητα όλοι μας σε κάποιο βαθμό, χρησιμοποιούμε στην ζωή μας.
Ζυγιζόμαστε στην ίδια ζυγαριά, για να μπορούμε με τον τρόπο αυτό να ελέγχουμε σωστά την πορεία του βάρους μας, αλλά σε τακτά διαστήματα, ζυγιζόμαστε και σε ένα φαρμακείο γνωρίζοντας ότι εκεί, η ζυγαριά διακριβώνεται και είναι πιο αξιόπιστο το αποτέλεσμα της μέτρησης.

Έχουμε ρυθμίσει το κινητό τηλέφωνο, να διορθώνει αυτόματα την ώρα από το δίκτυο της τηλεφωνίας και ελέγχουμε συχνά το ρολόι χειρός, κατά πόσο συμβαδίζει!

Όταν οι απαιτήσεις από το αποτέλεσμα της μέτρησης, είναι κάπως χαλαρές, τότε τέτοιου είδους διαδικασίες επιβεβαίωσης, επαρκούν. Όταν όμως, η ανάγκη της μέτρησης, είναι επιτακτικό να έχει εξαιρετική ακρίβεια (ίσως ακόμη και με αρκετά δεκαδικά), τότε η πιστότητα της μέτρησης, είναι σημαντικός παράγοντας ποιότητος!
Ας αναλογιστεί κανείς την ανάγκη πιστότητος στη μέτρηση ενός χημικού εργαστηρίου, που εφαρμόζει συγκεκριμένες προσμείξεις για τη συνταγή ενός φαρμάκου, που ζητά ακρίβεια βάρους συστατικών, δύο δεκαδικών ψηφίων!
Θα ήταν αποδεκτό, ο ζυγός, να μην μετρά επιβεβαιωμένα αξιόπιστα;
Το ίδιο ισχύει στην επισκευή ενός αυτοκινήτου, που ο κατασκευαστής ζητά με συγκεκριμένη δύναμη (ροπή) και σειρά, να συσφιχθούν οι βίδες που συγκρατούν δεμένα τμήματα μεταξύ τους!
Μια σειρά από άλλες παραγωγικές διαδικασίες, εφαρμόζουν μετρήσεις που απαιτείται να είναι αξιόπιστες.

Για κάθε μετρητικό εργαλείο – συσκευή, υπάρχει μία προδιαγεγραμμένη, απαιτητική και επιβεβαιωμένη διαδικασία διακρίβωσης, όπως επίσης, συγκεκριμένος εξοπλισμός (συσκευές, εργαλεία ή πρότυπες μονάδες), κατ’ ελάχιστον μίας κλάσης ανώτερος (ακριβέστερης μέτρησης), ικανός να ελέγξει την πιστότητα στη μέτρηση!

Με λίγα λόγια, η διακρίβωση του μετρητικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγική διαδικασία, διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του τελικού προϊόντος, για να παραγκωνίζεται!
Είναι παράγοντας εξέλιξης, συμβάλει τα μέγιστα στην αξιοπιστία του προϊόντος και την ικανοποίηση του πελάτη, ενώ συνάμα αποτελεί παράμετρο εξοικονόμησης κόστους, στο βαθμό της αποφυγής αποκατάστασης λαθών.

Κωνσταντίνος Μητρόπαπας