Εκπαίδευση

Ανοικτές Εκπαιδεύσεις

> Σε στελέχη Επιχειρήσεων
> Σε ατομικά ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες

Τα ανοιχτά βιωματικά – διαδραστικά workshop της diaplous, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενοτήτων ανάπτυξης ατομικών αρετών χαρακτήρα (soft skills) και σχεδιάζονται με πρωταρχικό στόχο να αποτελέσουν μια ξεχωριστή επιλογή για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν τα στελέχη τους (σε ατομικό επίπεδο) ή τα μεμονωμένα άτομα που επιδεικνύουν προσωπικό ενδιαφέρον ανάπτυξης. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε τμήμα, προτείνεται να μην ξεπερνάει τα 16-18 άτομα για την καλύτερη διάδραση του τμήματος και την ομαλή διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Με την ολοκλήρωση του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος δίδεται Πιστοποιητικό Επιτυχούς Ολοκλήρωσης καθώς επίσης υπάρχει η δυνατότητα για Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από τον φορέα TUV Hessen για όσους το επιθυμούν. Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας για ενημέρωση επί της διαδικασίας.

Ενδοεπιχειρησιακές Εκπαιδεύσεις

> Παραμετροποιημένες στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης σε όλη την Ελλάδα
> Μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε στο Πολυχώρο diaplous Training Experience Concept, στην αίθουσα εκπαίδευσης είτε στο χώρο του ενδιαφερομένου

Παραμετροποιημένες στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης σε όλη την Ελλάδα (στο Πολυχώρο diaplous Training Experience Concept, στην αίθουσα εκπαίδευσης ή στο χώρο του ενδιαφερομένου)

Όλες οι εκπαιδευτικές προτάσεις ανάπτυξης ατομικών αρετών χαρακτήρα (soft skills), μπορούν επίσης να παραμετροποιηθούν βάσει αναγκών της κάθε εταιρείας ή / και τμήματος και να υλοποιηθούν ως ενδο-επιχειρησιακά βιωματικά – διαδραστικά workshops, για ομάδες που προτείνεται να μην ξεπερνούν τους 16-20 συμμετέχοντες. Παράλληλα, με σχετική διαδικασία, μπορεί να αναπτυχθεί βάσει αναγκών μιας επιχείρησης/οργανισμού συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρόταση.

Με την ολοκλήρωση του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος δίδεται Πιστοποιητικό Επιτυχούς Ολοκλήρωσης καθώς επίσης υπάρχει η δυνατότητα για Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από τον φορέα TUV Hessen για όσους επιθυμούν. Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας για ενημέρωση επί της διαδικασίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η diaplous s.s.d.a. Ltd είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας ο οποίος ασχολείται με την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση από το 2000.

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της, παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς, σχεδιάζει, διαμορφώνει και υλοποιεί υψηλού επιπέδου εκπαιδεύσεις καλύπτοντας ευρεία θεματολογία και συμβάλλοντας στην εξέλιξη στελεχών και επιχειρήσεων.

‘Όλα τα εκπαιδευτικά workshops/σεμινάρια της diaplous s.s.d.a., σχεδιάζονται με στόχο να επενδύουν στην εμπειρία που αποκομίζεις κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής ημέρας και την εργασία που κάνει -αξιοποιώντας αυτή την εμπειρία- το μυαλό μετά.

Η diaplous s.s.d.a. Ltd

  • Το 2007, επεκτείνει την εκπαιδευτική της δραστηριότητα με πιστοποίηση και ανάπτυξη δραστηριότητας coaching και on the job training.
  • Το 2010, εντάσσεται στους φορείς παροχής εκπαίδευσης εκπαιδευτών, με την πιστοποίηση του πρώτου Master Trainer και ανάπτυξη προγραμμάτων Train The Trainer και Coach The Trainer. Με το πρόγραμμα Coach The Trainer, εισέρχεται πρώτη στον τομέα εμπεριστατωμένης, πιστοποιημένης και πλήρους εκπαίδευσης εκπαιδευτών με πρόγραμμα on the Train coaching.
  • Το 2011, κάνει πράξη την ιδέα της με την δημιουργία του diaplous Training Experience Concept, η οποία πέραν του καινοτόμου, βραβευμένου και βιωματικού/διαδραστικού εκπαιδευτικού κέντρου, εισάγει την κουλτούρα του Experience στην εκπαίδευση.

Εισηγητές, με πάθος & αφοσίωση

Η ομάδα των εισηγητών μας είναι η ουσία οποιασδήποτε αποτελεσματικής εμπειρίας μάθησης! Όλοι οι εκπαιδευτές μας έχουν τη γνώση και την εμπειρία να ενισχύσουν αποτελεσματικά και με τρόπο βιωματικό τις δεξιότητες των εκπαιδευομένων, δίνοντάς τους τα εφόδια να φτάσουν στο επόμενο επίπεδο. Περισσότερο από ικανοί επαγγελματίες, η ομάδα εισηγητών της diaplous s.s.d.a. είναι παθιασμένοι με το αντικείμενο που πραγματεύονται και αφοσιωμένοι στο βέλτιστο αποτέλεσμα!

Με μια γρήγορη ματιά:

  • Εξειδικευμένοι εισηγητές με άριστες δεξιότητες μετάδοσης
  • Επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία σε επιχειρήσεις και άμεση επαφή με την αγορά
  • Συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσω αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων & εισηγητών.
  • Συνεχής εκπαίδευση στις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους
  • Κωδικός ΛΑΕΚ / εισηγητή

Η πέραν των 2 δεκαετιών εμπειρία, το Know How μέσα από την συνεχή τριβή με την πραγματική εργασία (κανένας εκπαιδευτής δεν είναι μόνο εκπαιδευτής, αλλά εισέρχεται σε επιχειρήσεις προσφέροντας και άλλες υπηρεσίες) και η υποστήριξη περιεχομένου από μεγάλους οίκους εκπαίδευσης του εξωτερικού, συνθέτουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της diaplous s.s.d.a. σήμερα!

Στο διάστημα αυτό, πλήθος workshops και σεμιναρίων έχουν πραγματοποιηθεί, σε εκατοντάδες επιχειρήσεις όλων των επιπέδων/μεγεθών και αντικειμένων (κλάδων).

Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένας κλάδος στον οποίο έχει υπάρξει μεγάλη εξειδίκευση και παράλληλη υποστήριξη Know How από το TÜV SÜD.

Παράλληλα επιχειρήσεις από τον κλάδο των τροφίμων, της βαριάς βιομηχανίας – μεταλλουργίας, ενέργειας, τουρισμού, τομέα δημόσιας διοίκησης, πανεπιστήμια, εργαστήρια, φαρμακευτικές εταιρείες και τομέα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, επικοινωνίας κλπ, έχουν εμπιστευτεί μικρά και πολύ μεγάλα έργα, στα καταρτισμένα, έμπειρα και γεμάτα αφοσίωση στελέχη μας.

Για όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης TÜV Hessen