Υπηρεσίες Διακρίβωσης

Υπηρεσίες Διακρίβωσης
Ημέρες & Ώρες
Ημερομηνία:
Ώρες:
Εισηγητής

Υπηρεσίες Διακρίβωσης

Μία εξειδικευμένη υπηρεσία που προσφέρει η diaplous s.s.d.a. Ltd μέσω του TÜV SÜD σε όλη την Ελλάδα, με κεντρικό άξονα την αυτοκινητοβιομηχανία, είναι η μέτρηση, διακρίβωση και μικροεπισκευή/ρύθμιση του μετρητικού εξοπλισμού και οργάνων των συνεργείων αυτοκινήτων μεγάλων κατασκευαστών αλλά ανεξαρτήτων συνεργείων.

Εφαρμόζοντας τις διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα, μια πλήρως εξοπλισμένη κινητή μονάδα διακρίβωσης, επισκέπτεται και πραγματοποιεί διακρίβωση μετρητικού εξοπλισμού στην έδρα του πελάτη.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ