Πιστοποιήσεις

Η diaplous s.s.d.a. Ltd, ως international partner του Γερμανικού φορέα πιστοποίησης TÜV Hessen (θυγατρική της TÜV SÜD Holding), λειτουργεί -πέραν των άλλων- ως Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας καθώς και Προϊόντων.

Με γνώμονα πάντα, το έργο της να προσθέτει πραγματική αξία στον πελάτη, υπό το μεγάλο κύρος / εμπειρία του φορέα πιστοποίησης TÜV Hessen και των πιστοποιημένων επιθεωρητών της, συμβάλλει από τη σκοπιά αυτή στη συνεχής και ουσιαστική βελτίωση επιχειρήσεων/οργανισμών και προϊόντων/υπηρεσιών.

Υπηρεσίες Ποιότητας και Πιστοποίησης
Συστημάτων / Προϊόντων TÜV Hessen
& Υπηρεσίες Διακρίβωσης TÜV SÜD