Αποτυγχάνω. Μαθαίνω. Αλλάζω.

Διαχείριση Αλλαγής

Αποτυγχάνω. Μαθαίνω. Αλλάζω.
Ημέρες & Ώρες
Ημερομηνία:
Ώρες:
Εισηγητής

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ