Αξιοποιώντας αριστοτεχνικά την επικοινωνία

Αποτελεσματική Επικοινωνία

Αξιοποιώντας αριστοτεχνικά την επικοινωνία
Ημέρες & Ώρες
Ημερομηνία:
Ώρες:
Εισηγητής

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ