Η διαπραγμάτευση στη ζωή μας

Τεχνικές Διαπραγματεύσεων - Negotiation Skills

Η διαπραγμάτευση στη ζωή μας
Ημέρες & Ώρες
Ημερομηνία:
Ώρες:
Εισηγητής

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ