Πως μπορείς να μετατρέψεις τον χρόνο.. σε χρήμα

Διαχείριση Χρόνου

Πως μπορείς να μετατρέψεις τον χρόνο.. σε χρήμα
Ημέρες & Ώρες
Ημερομηνία:
Ώρες:
Εισηγητής
-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Περιεχόμενο Σεμιναρίου
– Ενεργητική αναζήτηση πελατών, Social Media, Ηλεκτρονική παρουσία, B2B πολιτική
– Προσφέροντας λύσεις και το κάτι παραπάνω – υπέρβαση προσδοκιών πελάτη
– Χρήση όλων των καναλιών επικοινωνίας – γλώσσα σώματος
– Τήρηση της υπόσχεσης – Σωστός προγραμματισμός
– Ορθή πρακτική διαχείρισης πελάτη (και τηλεφωνικά)
– Όχι απλά «ύπνο – φαγητό». Μια «εμπειρία διαμονής»!
– Σωστή προετοιμασία, άριστη οργάνωση και συνεργασία
– Τεχνικές υπέρβασης προσδοκιών
– Πουλώντας και άλλες υπηρεσίες
– “Δουλεύοντας” την εικόνα μας. Διαχείριση παραπόνων
– Αξιοποίηση ανάδρασης πελάτη, για την συνεχή βελτίωση
– Δημιουργώντας κήρυκες (advocates) της μονάδος μας

Σημαντικές Πληροφορίες:
– Οι συμμετέχοντες καλούνται να εκφράσουν απόψεις, προτάσεις, εμπόδια και να μοιραστούν εμπειρίες και αποτυχίες στη διαχείριση πελατών και καταστάσεων
– Οι συμμετέχοντες καλούνται υπό την καθοδήγηση του facilitator να εντοπίσουν εστίες βελτίωσης στους ίδιους αλλά και τους συναδέλφους τους και να δομήσουν την ορθή πρακτική τους
– Συμμετοχή και συνεχής εγρήγορση
– Οι συμμετέχοντες πρόκειται να παρακινηθούν για τη συμπλήρωση ενός πλάνου ενεργειών στη διάρκεια της ημερίδος, το οποίο προτείνεται να συζητήσουν με τον άμεσα προϊστάμενο τους. Η εκπλήρωση αυτού, καλό θα ήταν να παρακολουθηθεί.
– Οι συμμετέχοντες πρόκειται να καλεστούν να σχεδιάσουν τον κύκλο εξυπηρέτησης του πελάτη της δικής τους μονάδος και να οραματιστούν πολιτική και κουλτούρα
– Η ημερίδα έχει σχεδιαστεί και συνπαρουσιάζεται σε συνεργασία με την Travel & More

KPI στόχοι: Βελτίωση δείκτη ικανοποίησης πελατών, αριθμού επαναπροτίμησης και συστάσεων

ΣΚΟΠΟΣ

– Να περιγράψουμε και αναλύσουμε τον πλήρη κύκλο εξυπηρέτησης πελάτη (και B2B)
– Να εθιστούμε στην προσέγγιση των υπηρεσιών μας, από τη σκοπιά του πελάτη
– Να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να εντοπίσουμε ευκαιρίες βελτίωσης
– Να δώσουμε πραγματική διάσταση και θέση στην εισαγωγή μιας νέας κουλτούρας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

– Διευθυντές, ιδιοκτήτες και διοικητικά στελέχη ξενοδοχειακών μονάδων ή συγκροτημάτων όλων των μεγεθών και τύπων (καταφύγιο, ξενώνας, καταλύματα, δωμάτια, ξενοδοχείο κλπ)
– Όλα τα άτομα που εξυπηρετούν και διαχειρίζονται άμεσα ή έμμεσα πελάτες ξενοδοχειακών μονάδων ή συγκροτημάτων (τηλ. κέντρο, reception, εξυπηρέτηση δωματίου, εστιατορίου κλπ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

› για τη συμμετοχή μεμονωμένων ατόμων που συγκροτούν σύνολο, € 45,-/άτομο
› για διεξαγωγή σε στελέχη μιας επιχείρησης, συν. € 950,- ή € 1.580,- στο Training Experience Center
* Δυνατότητα πρόσθετης TÜV πιστοποίησης παρακολούθησης, κόστος € 25,-/άτομο

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ