Σύγχρονο, Υπεύθυνο Επιχειρείν

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) - C.S.R.

Σύγχρονο, Υπεύθυνο Επιχειρείν
Ημέρες & Ώρες
Ημερομηνία:
Ώρες:
Εισηγητής

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ