Τα μυστικά μιας διεισδυτικής παρουσίασης

Presentation Skills

Τα μυστικά μιας διεισδυτικής παρουσίασης
Ημέρες & Ώρες
Ημερομηνία:
Ώρες:
Εισηγητής

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ