Πιστοποίηση Εκπαιδευτών

Πιστοποίηση Εκπαιδευτών
Ημέρες & Ώρες
Ημερομηνία:
Ώρες:
Εισηγητής

Πιστοποίηση Εκπαιδευτών

Η Συμβουλευτική υπηρεσία Coach The Trainer, είναι ένα πλήρες, τεκμηριωμένο πρόγραμμα personal coaching εκπαιδευτή που πραγματοποιείται από την diaplous s.s.d.a. Ltd και παρέχεται πιστοποίηση TÜV Hessen.

Περιλαμβάνει on course παρακολούθηση πραγματικής εκπαίδευσης, αξιολόγηση επί τεκμηριωμένου πλαισίου της καθεμίας παραμέτρου, ανάδειξη ευκαιριών βελτίωσης, ανταλλαγή απόψεων/εμπειριών, coaching και συμφωνία action plan βελτίωσης και επανάληψη του κύκλου προς επιβεβαίωση βελτίωσης.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ