Αυτοκινητοβιομηχανία

Αυτοκινητοβιομηχανία
Ημέρες & Ώρες
Ημερομηνία:
Ώρες:
Εισηγητής

Αυτοκινητοβιομηχανία

Ο TÜV SÜD είναι ο μεγαλύτερος και πιο εξειδικευμένος φορέας στον κόσμο σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την αυτοκινητοβιομηχανία. Πέραν των εργαστηριακών ελέγχων – δοκιμών και της επίβλεψης παραγωγικής διαδικασίας εργοστασίων, ως στρατηγικός συνεργάτης μεγάλων κατασκευαστών αυτοκινήτων έχει σχεδιάσει πλήθος υπηρεσιών ελέγχοντας και επιβεβαιώνοντας την ποιότητα, όπως:

– Έλεγχοι προτύπων και προδιαγραφών κατασκευαστών στα δίκτυά του ως πιστοποιημένοι συνεργάτες της Daimler, παρέχουμε υπηρεσίες ελέγχου των προτύπων και των προδιαγραφών του κατασκευαστή και διατηρούμε στην ευθύνη μας τις περιοχές της Μέσης Ανατολής, βόρειας Ευρώπης και τμημάτων της κεντρικής Ευρώπης και της Μεσογείου.

– Μυστικές αξιολογήσεις ποιότητος υπηρεσιών σε πελάτη

– Έλεγχοι εγγυήσεων κατασκευαστών

– Έλεγχοι για λογαριασμό πιστωτικών ιδρυμάτων αυτοκινητοβιομηχανίας

Ως αποκλειστικοί συνεργάτες της Ford Motor Hellas, η Ford Credit μας έχει αναθέσει την εκπόνηση απροειδοποίητων ελέγχων σε αυτοκίνητα εξουσιοδοτημένων συνεργατών.

– Έλεγχοι διαδικασιών ποιότητος

– Έλεγχοι τιμολογίων

– Προγράμματα Coaching ανθρώπων σε λειτουργικές θέσεις

– Web coaching – mentoring

– Τεχνικές και μη Τεχνικές εκπαιδεύσεις

– Web Trainings

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ